Obrázek

Realizace

Prvním krokem k realizaci zahrady je příprava pozemku. Nejprve odstraníme veškeré věci, které ještě zbyly po stavební činnosti, jako např. stavební suť, prefabrikáty, dřevo a jiný stavební materiál. Po odstranění všech uvedených věcí z pozemku, přistoupíme k odstranění nežádoucí vegetace.

Nežádoucí vegetaci myslíme např. pařezy, nálety, přestárlé stromy nebo keře atp. Po těchto úkonech se na pozemku provede, odplevelení porostu. Nejčastější a nejpoužívanější způsob likvidace plevelů je postřik totálním herbicidem. Aplikace se provádí ručně, postřikem pomocí zádového postřikovače.

Porost musí byt kompaktní a doba zničení vegetace trvá přibližně tři týdny. Jakmile je nežádoucí vegetace zničena provedeme modelaci terénu. Celý pozemek se prokypří do hloubky cca 20cm. Potom se celý pozemek srovná a připraví na výsadbu. Po modelaci terénu vyznačíme záhony,podle předem připraveného projektu.

Dalším krokem při zakládání zahrady je výsadba rostlin. Při výsadbě rostlin postupujeme od kosterních dřevin až po rostliny (trvalky, trávy). Po dokončení výsadby se všechny záhony zamulčují kůrou a provedeme předěl mezi záhonem a trávníkem. A na závěr vysejeme nebo položíme trávník.

Nejenom správný technologický postup hraje roli při zakládání zahrad, ale i vhodný výběr rostlin. Proto dodáváme na naše zahrady jen kvalitní rostlinný materiál.

Kromě realizace zahrad, provádíme i jiné architektonické zásahy nebo úpravy stávajících dřevin a porostů.